Posted by
Posted in

Napforduló

Titkos utakat jár a fény, Veled? Hiába minden szó, Lehetetlen Örökkévaló! Rám talált valami démon, érted ezt? Fény születik ma újra, suhan az éjben a láng. S ha felszívja maradék erőm a vágy, Álruhám alatt könnyet fakaszt a múlt. Kétszínű ármány az Igaz ellen. Mellébeszélsz, árva lettél; hazug. Keresheted a Teremtőt szívekben, vagy weblapok rikoltó, […]

Posted by
Posted in

Életregény az emberről

Szabó Edit : Életregény az emberről . Zólyomi várúr elsőszülött gyermeke úrként jött e világra, korának elitje vitte gazdagságba és apja hatalmába, Felvidéki megyék,várak kapitányaa fiát szabaddá tette. . Nemzetközi színtér nevelési helye, kor legnagyobb írója tanítása után Nürnbergi diák lesz már tizennyolc évesen, felfigyelnek reá udvari körökben, hírnévre így szert tészen. . Báthory István […]

Posted by
Posted in

Júlia szerelme

Szabó Edit : Júlia szerelme – Evokáció : Balassi Bálint: Hogy Júliára talála… című versére. . Veled vagyok édes lelkem, Kezed nélkül szép szerelmem, Gyere állj meg,legyél velem, Egészségben,szeretetben. . Add bús szívem vidámságát, Mert egyetlen e kívánság, Legyél minden boldogságom, Add meg az én áldomásom! . Palotának ékes fénye, Rózsaszálnak tündöklése, Velem éljél édes […]

Posted by
Posted in

Telihold fénye

Szabó Edit : Telihold fénye Sötét az éj,fény világol ablakon át a lakásból, ajtó mellett szürkés kékben hallom, messziről zenélnek. . Felhők suttognak a széllel, előbújnak gyenge fényben, kibukkan a vén kerek Hold, sugarával körbe lohol. . Bekukkant a felhők közé, meglesi a nagy fák tövét, éjszakában fehérsége lakásokba is betérhet. . Álmodban megsimogatna mintha […]

Posted by
Posted in

Viharban

150.kép – Nyáry Anett : Viharban c festményére Szabó Edit : Viharban Szürke felhős ég alatt suhannak a madarak, tengerár emelkedik, fodros hab keletkezik, vitorlás a közepén, vágtat az ár, körbe ér, hánykolódik habokon, vitorlát széjjel rombol rettenetes áramlat ne vedd el a vágyakat, engedj komor hatalom legyen boldog a hajó, vihar végét megélje az […]

Posted by
Posted in

Szerelem csendje

Edit Szabó : A szerelem csendje X. szonett . A csend ölelte vágy viharrá zordul, A fejekben barangolhat még tovább, Szemek fényében a tűzgolyó odább Taszítja, a néma csendben nem mozdul. . A szavak nem beszélnek, a fej fordul, Szemeknek égszínkék hangja leforráz, Csukódnak a pillák, érzését bontják Éden kertjében már semmi sem mozdul. . […]

Posted by
Posted in

Trianon után is élünk

Edit Szabó : Trianon után is élünk . Sokat harcolt a magyar nép, megszenvedte történelmét, dúlta tatár, dúlta török, csatákban élt harcok között. . A magyar nép összetartott, a magyar nyelv szépen hangzott sok millió ember szájból, zúgott hangja a világból ! . Felkelések, szabadságharc, hazát akar minden magyar, Erdélyország fejedelme, Kárpátoknak őserdeje. . Összefogás […]

Posted by
Posted in

Boldogság virágok

Edit Szabó : Tóparton őszi vihar . Fénylő habok megszürkülten széllel magasra repülnek, átszelik a partok hosszát, nem kerülik a kanosszát. Zúgva törnek kövek mellé, búgnak mélyben hajók felé, nem kímélnek vitorlákat, neki mennek a világnak. . Őszi vihar a tó partján megkísérti fáknak alját, a levelek szerte szállnak, neki mennek minden háznak, ajtón, falon […]

Posted by
Posted in

Hogyan tovább?

Hogyan tovább? A várfokon még ott lobog, szelekben táncol vakmerőn az ősi zászló, amely mögött halálos ütközetben fülekbe harsogott a harci kürtszó. A kard, amely tatárokat legyőzve mutatta merre van tovább az út, törökkel küzdött és honába űzte, e véritatta földre támadót. Kiállta rút, kevély labanc világát, a német gőggel bátran szembeszállt, lerázta komcsik álnok-rőt […]

Posted by
Posted in

Rózsa Iván: Kalitka

Rózsa Iván: Kalitka (Haiku-változatok) Fehér madarak, Arany kalitkákban is, Csak szegény rabok… Fogoly madarak Megszokták a kalitkát; Kint sok a veszély. Kalitkán kívül Másnak tűnik a világ; Ám te lettél más! Tárva-nyitva már A kalitka ajtaja: Rab madár marad… Kalitkájában Lombos fákról álmodik A rab papagáj. Mihelyst kiröppen Kalitkából a tukán: Verébhad tépi… Blőd palimadár […]