„Apeva-csokor”
szépirodalmi pályázat, antológia, rádióműsor és apeva-nap

az Irodalmi Rádió pályázata

lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc
Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Apeva-csokor”

5. A pályázat célja: Szépirodalmi alkotások beküldése apeva formában. A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból egy antológiát állítunk össze 2018. június 23-ra, az Irodalmi Rádió idei bográcsozós, szabadtéri rendezvényére; valamint egy rádióműsort készítünk 2018. június 12-re.
További cél az értékes versek méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szer-zők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit 2018. június 23-án mutatunk be idei bográcsozós, játékos szabadtéri rendezvényünkön, az apeva-napon, Miskolcon, a Majális parkban.
Rádióműsorban: a kiválogatott alkotásokból június 12-én készítünk egy rádióműsort, amit YouTube csator-nánkon teszünk közzé
Rendezvényen: 2018. június 23-án, szerkesztőségünk idei szabadtéri bográcsozós, játékos rendezvényén hirdetjük ki a pályázat végeredményét, olvasunk fel az alkotásokból és jutalmazzuk az ott megjelenő sikeresen szerepelt és helyezett alkotókat. Ha részt tudsz venni a rendezvényen, saját magad is felolvashatod alkotásaid! Gyere el Te is az apeva-napra!

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 apevát küldhet be a pályázatra.

Mi az apeva? Az apeva öt sort tartalmaz, a sorokban pedig egymást követően 1, 2, 3, 4 és 5 szótag található,
tehát összesen 15 szótagból áll az egész vers.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
“APEVA-CSOKOR” PÁLYÁZATI ŰRLAP – letöltés (doc formátum)
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje:
2018. május 30., éjfél

11. Pályázati díj:
Pályázónként 2000 Ft/fő.
A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (1000 forint).
A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat, hozzájárulást a rádióműsor elkészítéséhez.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
2018. június 23-án, az Irodalmi Rádió idei szabadtéri bográcsozós rendezvényén.
Miskolc, Majális-park

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhet-nek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjain-kat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerű-sítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Mellékletek:
“APEVA-CSOKOR” PÁLYÁZATI ŰRLAP – letöltés (doc formátum)

facebook videó-meghívó:

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…