Anya csak egy van II.

Anya csak egy van 2.

Ferencsik János anyagi támogatásával beindult a helyi Zeneiskola oktatási munkája. Edit a lehető-
séget kihasználta és munkába állt.
Egy év múlva sikeres lakáscsere révén Edit szülei Füredre költöztek. Édesanyja segítsége igen so-
kat segített.
Gábor, a legidősebb fiú lassan kinőtt az általános iskolából. Meglepetésünkre a Pannonhalmi Ben-
cés gimnáziumot választotta középiskolai tanulmányainak színhelyéül.
Küzdelmes volt a beilleszkedése.
Igyérkeztünk a hétvégi látogatásokkal helyzetén segíteni. Szinte naponta jöttek eleinte a telefonok, majd ritkultak. Ebből gondolhattuk, hogy sikeressé vált a beilleszkedése.
A középső fiúcskánál hamar kiderült muzikalitása
Viszonylag korán elkezdte hegedű tanulmányait. Tehetsége egy ideig kompenzálta szorgalmi hiá –
nyosságait. A kemény szülői főleg édesanyai fellépés sokat segített a nagy léptű haladásban. Szép
fiú gyermekhangja is felhívta magára a figyelmet. Már a zenei tagozatos Általános Iskolában felfi-
gyeltek különleges adottságára.
Az új Zeneiskolában Editke Igazgató nő lett. Rengeteg munkát vállalt magára. A háztartás mellett
felelősségel járó iskola vezetés, gyakori fellépés koncertek szervezése stb.
Ellenzéki gondolkodásunk összehozott egy kis zárt társaságot, mely bridge-parti formájában nyilvá-
nult meg. Egy asztalos partiból három asztalossá nőtte ki magát. A kártyázás mellett egyre sűűsöd –
tek a politikai témák. A partik vándoroltak lakásról lakásra. Kulináris vonzata is volt. Mindnyájan
saját különlegességeivel rukkolt elő. A társaság lelke Dibusz László háziorvos barátom és neje, de beszállt középiskolai tanár, orvos-kolléganő.
Tarokk partink is volt. Pedagógus, szobrászművész barátaink voltak a partnerek. Rajtuk keresztül megismertük Gyurkovics Tibor kitűnő író – költőt .
A puha diktatúra végnapjait éltük.
Sajnos Apósom halála rányomta a bélyegét Editke, feleségem hangulatára.
Időközben Gergely fiunk bekerült a Rádió Gyermekkórusába, mely újabb terhet rótt a vállára.A sze-
rencse is segített. Némi bonyodalmak múltán sikerült egy kellemes óbudai lakást, kedvező áron ki-
venni. Mama hősiesen elvállalta Gergely felügyeletét. Így kezdődött el az év. A hét végeket sikerült
együtt tölteni: hol Budán, hol Füreden. Kellemes és békés Karácsony után Mama el kezdett fogyni,
Hasi panaszai halmozódtak. Veszprémi kivizsgálás szörnyű eredményre vezetett. Sikeres műtét után váratlanul elhunyt. Hatalmas csapás volt Editke számára. Drága Szüleim vállalták Gergely további felügyeletét.
Megindult az erjedés a politikában.
Editke váratlanul terhes lett. A terhességet viszonylag jól viselte és és egy tündéri leánykának adott életet Siófokon.
Baba születése ellenére belevetette magát a politikába. Babatologatás közben városszerte plakátokat ragasztott. Megszervezte a környék protestáns és katolikus papjainak találkozóját. Aktív résztvevője
volt az MDF pártgyűléseinek. Aktivitása és okos hozzászólásai alapján a párt országgyűlési parla –
menti választás megyei listájára is beválasztották. Az erőszakos konkurrencia elüldözte a politikától
pedig a párt sikeres választási eredménye alapján bekerült volna a Parlamentbe.
A gyerekek hozták helyette a feladatokat.
Gergely bekerült egy világjáró csapatba énekhangjával.
Utazások előkészítése és fogadása, közben hegedűtanulmányainak irányítása is lefoglalta.
A konzervatóriumi felvételi vizsgák előkészületeivel nagyon megterhelték. Felkészítő tanára kivá-
lasztása igen sikeres volt A fuvarozása a családi menedzselése újabb terheket jelentett.
Mivel férje is csődöt mondott a politikában, minden energiájukat a családnak és munkájuknak szen- telték.
Legidősebb fia Gábor sikeres érettségije után megfelelő pontszámmal bekerült a Budapesti Orvos –
tudományi Egyetemre.
Szervezte a zeneiskolai és városi koncerteket Maga is tevőlegesen szereplőként részt vett az előadá-
sokon.
Gergely leérettségizett és sikeres felvételt tett a Zeneakadémiára.
Közben Erzsébet rohamosan haladt hegedű tanulmányaiban. Füredi tanára lassan nem vállalta tani-
tását. Budapestre kezdtük hordani a hét második felében, ezért magántanulóként kellett folytatnia
közismereti tanulmányait.
Sajnos idő közben Édesapja hosszú szenvedés után elhunyt.
Erzsébet Böbe becenévvel, sikeres felvételt nyert a Bartók Béla Zenekonzervatóriumba. Edit nem engedte lányát Budapestre felügyelete nélkül, ezért otthagyva kitűnő füredi állását felváltotta bu-
dapest harmadik kerületi zenetanári állásra.
Minőségi változást jelentett számára.
Férje, Mihály másfél évig vállalva a hét végi találkozást,pendlizett a két város között. Majd meghí –
vást kapott a harmadik kerületi Rendelőintézetbe .Ezt követte felköltözése.
Böbe lányuk nagy tempóban haladt előre hegedű tanulmányaiban. Az országon belüli és kívüli ver-
senyeken kitűnően szerepelt,Szülei örömére.
Hamar elérkezett a konzervatóriumi tanulmányai végéhez.
Felmerült a nagy kérdés: hol, kivel folytassa tanulmányait. Kedves zenész barátunk javaslatára, aki
Gergő főiskolai tanára volt megkerestük az Aachenben tanító ,orosz származású művészt, Vaj-
mann Tanár Urat.
Editke szervezésében Ő tartotta Balatonfüreden a mesterkurzust.
Előzetes meghallgatás, majd sikeres felvételi után megkezdte tanulmányait a Kölni Zeneakadémia
Aacheni kihelyezett tagozatában .
Sok izgalommal járt lánya külföldi élete, hazautazásai, látogatásai.
Gergely két sikeres zeneakadémiai Diploma hangversenye után három éves madridi posztgraduális ösztöndíjat nyert a királynő nevével fémjelzett Akadémián.
Kiutazása átalakította életünket. Gábor egyetemi évei rohamléptekkel közelített orvos-avatása felé.
Tanulmányi eredménye alapján álláspályázatot nyert a II számú Belgyógyászati Klinikára.
A katonaság rémálma Őt már nem kisérte. A nyarat követő avatása után elkezdte munkáján az Egyetemen.
Gergely időnként a Liszt Ferenc Kamarazenekara hívására zenekari koncentre hazautazott.
Az egyik nyári szünetben Gergely Balatonfüreden megnősült.
Editke végezte a bevásárlásokat és szinte naponta főzött mindnyájunk számára.
Mikor elérte a nyugdíjas kort,befejezte zenetanári tevékenységét.
Gábor is megnősült. Időközben Gergely felesége is két évre kiutazott Madridba. Terhesen jött haza.
Óbudán lakást vásároltak.
Gábor, orvosfia is megnősült, s anyósa házába költöztek. A belgyógyászati szakképesítés elnyerése
után átcsalták a BIK Reuma Tanszékére. Két év után a ráépített reuma szakvizsgáját a Debreceni Egyetem Reuma Tanszékén sikerrel letette. A vizsgáztató Professzor felkinált Neki három éves a –
merikai kutatási ösztöndíjat. Feleségével együtt kiköltöztek Csikágóba. Ott született két leánygyer-
meke. Editke az első gyerek születését követően három hónapra kiutazott segitségükre.
Ő lett a kis unoka dajkája. Sok érdekeset, szépet látott, de nehéz napokat is átélt.
Hazaérkezése után Gergő családjának volt segítségére.
Megszületett Gergő kis fia ,Benedek.
Böbe az aacheni diploma megszerzése után két évet egy bécsi Magánegyetemen vett részt posztgraduális képzésben.Szinte hetente hazautazott Editke örömére. Bécsben albérletet tartott fenn.
Két év múlva a jól sikerült Záró Vizsgakoncert után, új diplomájával Böbe hazaköltözött.
Javaslatunkra külföldi zenekaroknál kopogtatott pályázatokkal . Hamar kiderült, a meghirdetett állá –
sok már előre kijelöltettek. Pénz, protekció nélkül reménytelennek bizonyultak próbálkozásai.
Végül is megpályázta az Opera Zenekarát. A pályázók között az első három hely között végzett.
Lakást bérelt, s elkezdte munkáját.
Gáborék hazajövetelük után lakásukat csinosították, kényelmesebbé tették, Kertjüket, garázsukat rendezték.
Állását megváltoztatta: csak rendelt a BIK-ben háziorvost helyettesített, külső kerületben is vállalt
reuma rendelést. Közben Phd vizsgát tett az Egyetemen ünnepi körülmények között.
Meghívást kapott Ausztráliába a Sydnii Egyetemre egy éves kutató munkára. Elutazott, elengedték.
Egy év múlva Családja utána utazott, pedig további munkalehetőségét elutasították. Pályázatai ered-
ménytelenek maradtak. Felesége ügyeskedéssel szerzett magának munkalehetőséget. Angliai helyet-
tesítéssel oldotta meg a pénzszerzést.
Két év múlva meglepetésre az egész család megkapta az ausztrál állampolgárságot. Rövid időn be –
lül állást is kapott a fővárosban, a szakminisztériumban. Egy évig pendlizett lakása és Kamberra kö-
zött, majd állást talált lakhelyén Sydniben. A két kislány a téli szünetükben Magyarországra látoga- tott. Közös programot is Füredre.
Editke mihelyt elérte a nyugdíjas idejét nyugdíjaztatását kérte. Gergely zongorát tanuló Blanka leá –
nyát zongorán korrepetálta.
Gergelyt elhagyta felesége, majd kierőszakolta a válást. Nagy megdöbbenéssel vettük tudomásul a
történteket. A válási feltételek nagyon kedvezőtlenek voltak. Fendkívül sajnáltuk fiunkat.
Böbe sok szolgálatot vállalt. Viszonylag ritkán látogatot hozzánk.
Az országgyűlési választások eredményének nagyon örültünk, ám a helyhatósági választások forró
zuhanyként érintett.
A három nevezetes kis görög szigeti nyaralás, egymást követő nyarak során igazi felüdülést jelen –
tett. A kellemes füredi nyári hetek rátettek egy lapáttal.
Blanka zongora korrepetálása egyre nagyobb terhet rótt a vállára
Böbe lányunk megunta az Operaházat és sikeresen átpályázott a Nemzeti Filharmónikusokhoz. Ko-
moly udvarlóját jelentette be, akit hamarosan bemutatott. Editke megnyugvással fogadta a fiatalem-
bert.
Márciusban betört a Covid-járvány. Összepakoltunk és leköltöztünk Balatonfüredre.
Nehéz hónapokat éltünk át a füredi karanténban. Az első járvány-roham enyhülését követően július
augusztus hóban heti két napokra Editke sofőrködésével Pestre vonult a házaspár. Férje Budakeszin
rendelt. Ám a második roham fellépésére felfüggesztette férje a munkát.
Márciusban férjét Óbudán és Újpesten lapátra tették. Augusztustól Budakeszi OEP finanszírozási
Rendelőintézet lett.Az ősz elején Peti feleségével és két kisfiával pár napot Füreden töltött. Nagy
boldogságot jelentett Editkének.
Szinte minden nap főz, Kiválóan vezeti a háztartást. A bevásárlást sikerült beszűkíteniük,mivel az
egyik Spár díjtalanul vállalt házhoz szállítást. Karácsonyra vendéget vár a házaspár: a lánya férjé-
vel lelátogatni készül Füredre.
Főz, csaknem minden nap. Telefonon rendezi családját, Takarít, a virágokat rendezi, a jövőt tervez-
geti.
A szakmájától sem szakadt el. Tervezi, hogy ha esetleg férjével visszavonul Balatonfüredre, tanítást
vállalna a Zeneiskolában óraadóként,
A covid idejében pedig online zongoristának készülő unokáját korrepetálja.
Tartsa meg a Jó Isten sokáig szeretteinek Magyarországnak.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Örökké kislányomnak

Author: Halász Zoltán Nevem Halász Zoltán. 1957-ben születtem Pécsett. Az itt – jellemzően műszaki pályán – ledolgozott 46 év után immár nyugdíjasként szeretnék a mintegy

Teljes bejegyzés »
Versek
Szilágyi Tünde

A világ

E világ annyi szép csodát ígér. Mi mégis  A magunk mikro-világában maradunk.  Lehetnék tudós, vagy híres űrkutató is.  De minenkinek “csak” Tünde-néni vagyok.     Csukva maradt

Teljes bejegyzés »

Nyomodban megyek

NYOMODBAN MEGYEK   Fehér selyempalástját Leterítette már a tél, Hó pereg a fákról, Szélorgona zenél.   Magasban sziporkázik Ezüstös boltozat, Hajlik áttetszőn Ég kékje alatt.

Teljes bejegyzés »

Szívemben a neved

Ahogy beléptél az életembe S nem hagytál elveszni a semmiben Lelkemmel egy olyan világba léptem be, Mit eddig még csak képzeltem. Úgy gondoltam, nem létezhet,

Teljes bejegyzés »

Lélektakaró-3.rész

Az ablak zsalugáterének rései között betüremkedő reggeli fénysugarak elűzték a sötétség gonosz árnyait Restellte, hogy ilyen sokáig aludt, lusta városi ember módjára, s amíg hosszan

Teljes bejegyzés »

Rózsák az asztalon

Edit Szabó : Rózsák az asztalon „Rózsabokor hajlik a domb oldalára”, onnan szedek egy csokorral a babámnak, hogy a két szemével úgy gyönyörködhessen, mindennap láthassa

Teljes bejegyzés »