Egy magyar asszony

Egy magyar asszony!

Kicsengettek a Gimnáziumban. Mára vége a tanitásnak.
Egy meglett fiatalember -,úgy 24-25 éves körüli- álldogált a sarkon kezében virágcsokorral.
A kifelé tolongó lányok kuncogva lesték,vajjon kire vár ?.
Nagy meglepetést okozott, mikor a negyedikes H.Editke vált ki soraikból és mosolyogva üd-
vözölte a várakozót.A virágcsokor átvételét követően gyors léptekkel hagyták maguk mögött a
diáksereget A következő utca sarkán aztán csókkal köszöntötték egymást.
A belvároson keresztül haladtak beszélgetve, szinte andalogva. Ragyogott az arcuk. Látszott: ö-
rültek egymásnak. Majd a savanyúvíz felé vették útjukat,s kisvártatva a leányka otthonához értek.
Editke édesanyja már várta őket.
A nagyszobában ebédhez teritve az asztal
Egy kis toalett a fürdőben,majd ebédhez készülődtek.
Hosszú út vezetett idáig az Édesanya életében.
Böbe néni-, ahogy nevezték a családtagok- a barátok- fehérvári születésű volt.
Édesapjuk mozdonyvezető volt.Négyen voltak testvérek. Két nővére és egy bátyja volt. Mivel Édes-
apjuk korán elhúnyt, nehéz, nélkülözésekkel teli gyermekkora volt. Tanitóképzőt végzett
Erdély visszacsatolását követően Korondra, Székelyföldre helyezték. Nagyon jól érezte magát.A front közeledtével hazatért Fehérvárra ott kap ott tanitónői állást.
Az ostrom szerencsés átvészelését követően lassan beindult az élet a városban is.
Egy szolid fehérvári bálon ismerte meg H. Jóskát. Kölcsönös sympathia révén áttáncolták a szűkre
szabott báli estét. Ettől a naptól kezdve a heti találkozások száma egyre szaporodott.
A lánykérés ideje hamar beköszöntött.Szolid esküvőt követően összeköltöztek nővéréivel és a Ma-
mával.
Két gyermekük született. Zoltánka két éves korában tüdőgyulladásban gyógyszerek-antibiotikum-
hiányában meghalt. Nagy szeretettel nevelték másik gyermeküket, Erzsébet leányukat.
A gyermekeket,tanitványait nagyon szerette. Mindig abban reménykedett : a teremtő bőséges unoka
áldásban fogja részesiteni.
Az ötvenhatos események alatt és leverését követően bátran kiállt pedagógustársai mellett ezér Ő is a bosszúhadjárat áldozatául esett. Eltávolitották állásából.
Zsugoritani kellett a háztartáson. Jó barát mindig akadt és a tágabb család segitő karja, és persze a
Mama.
Bátran viselte a megpróbáltatásokat, s kiállt vélt igaza mellett.Mindig akadtak jóakarók,igy sikerült
állását visszanyerni.Tanitványain kívül minden energiáját, szeretetét kislányára, férjére koncentrálta
A szoritáson némi enyhülést jelentett a Balatonalmádi-budatava nyaraló létrehozása ,illetve haszná-
latba vétele. Bár közösködni kellett nővére családjával, de a nyugalom, a jó levegő s a környezet
feledtette a múlt viszontagságait.
Észrevétlenül betolakodott szűk családjába egy fiatalember. Talán a baráti kötelék családjával, a fiú
existenciája visszafogta hevesebb szülői reakcióktól, s szabad utat nyújtott a fiatalok szerelmének
kibontakozásához. Ehhez hozzájárult az a tény is hogy a fiatalember szülei voltak telektársak. S a
nyári események így a szeme előtt zajlottak.
Nagyon népszrű pedagógussá vált, sok barát vette körül, Visszahúzódó természete az egyházi kö-
rökből választott elsősorban szorosabb barátri kört.
S.Gyuszi Bácsi és felesége-aki kolléganője is volt- lett a heti kártyapartiban a szűkebb társai.
Mig élt a Mama főzött és adta a jó tanácsokat.
Erzsébet leánykájuk pedig gyorsan cseperedett.Iskolai és zenetanulmányai kiválóan haladtak.Lassan
a pályaválasztásra is sor került .
Nővérével való együttlakás terheitől megszabadulva egy új lakótelepen kaptak lakást, közel a város-centrumhoz.
Bár keresetük szerény volt, mégis összefogással nővérével és egy régi családi barát-házaspárral telket vásároltak Balatonalmádi-Budataván.Jóska testéreinek segitségével ha lassan is de elkészült
a parányi nyaraló.A kellemes hétvégéket és a nyarakat itt töltötték.
Nagy ifjúsági-koszorú verődött össze a nyári hónapokban , s észre sem vette leánya gyors felcsere-
peredését. Már udvarlója is akadt a anyaraló ikertárs nagyfia. Nyolc évvel idősebb volt ,régi barátok fia.
Igy szive hamar ellágyult, s le lehetett venni a lábáról. Szeme azért ott volt, s felügyelte a fiatalok
ténykedéseit. Megnyugtatta mindkettőjük vallásossága ,szülői ragaszkodása, szorgalma, szófogadá-
sa.
Az érettségi közeledtével leánya pályaválasztása került a középpontba.
A zenei pályát választotta.Szép eredményeket ért el a zongoratanulás területén.Mivel az ország sá-
vositva volt -, s Székesfehérvár a Pécsi Főiskolához tartozott-,ide adta be jelentkezését. Sikeres fel-
vételijét követően a fiatalok feladták Neki a leckét: házassági szándékukat bejelentve.
Mit tehetett egy leányát nagyon szerető anya:, beleegyezését adta párjával együtt.
Az érettségit követő Karácsonyán meg is tartották a polgári esküvőt szük körben, majd mindkét fia-tal szüleivel egyenként otthonába távozott.
Bár némileg ritkultak a fehérvári hazautazások,az otthon változatlanul hazacsábitotta. A pécsi hét-
végeken az ifjú férj látogatta a városban.
A nyárra kitűzték az egyházi kézfogót, melyet a Püspök Úr cerebrált.
Rövid időre Erzsébet mamához költöztek, majd a fiatalok nászútját követően a tanévkezdésig Bu-
datavára.Mihály, a férj munkahelye alapján sikerült Budapesti Főiskolába átkerülni
Erzsébet Mama nagyon megörült. Gyakoribbá váltak a hazautazások.
Editke diploma elnyerése után egy külső kerületben kapott állást
A zongorás albérletet egy ideig fenntartották.A fiatalok élték a pesti életüket , míg a fiatalasszony teherbe nem esett.
A legjobb megoldásnak az bizonyult, ha táppánzbe megy veszélyeztetett terhesség cimén és szü-
leihez költözik.
Erzsébet asszony teendői sokasodtak,de zokszó nélkül végezte.
Az ifjú férj feladva az albérletet napi bejáróvá vált.
A baba megszületését már Budapesten várták.
A kis unoka megérkezése nagy örömet okozott a nagyszülőknek is A Kórházból távozva Fehérvárra
távozott a kis jövevény. Erzsébet Mama segitsége igen sokat jelentett.
A fiatalok lakásának fűtéssel történő átadása után a babával birtokba is vették. Heti váltással ismét
találkoztak Pesten illetve Fehérváron a Szülőkkel.Mihály toxikológiai továbbképzésre lett irányitva.
Három hétre ismét leköltözött a kis család a szülői lakásba.
Mivel közeledett a Karácsony, az ünnepekig lent is maradt.
Az ünnepet követően az ifjú férj hepatitis betegségben bekerült Kórházának Hepatitisz Osztályára.
A bajt csak tetézte Jóska Nagypapa hirtelen rosszulléte, majd eszméletlen állapotban a Kórház Iged-
osztályára kerülése. Súlyos agyi roncsolással járó agyvérzés érte.Az orvosok lemondtak róla és ezt
közölték is a hozzátartozókkal.
A MÁV Kórházban tehetetlenül feküdt Mihály-bizonytalan kimenettel. Jóska pedig az orvosok sze-
rint reménytelen-eszméletlen állapotban a Fehérvári Kórházban
A segélykérő telefonok csak súlyosbitották a helyzetet.
Mihály meggondolatlanul felmondta a kórházi állását és a kórházi ágyon aláirt egy fehérvári körzeti
orvosi állás elfoglalását
Jóska papa hat hét eszméletlen állapot után magához tért, sülyos agyi sérülés következményeivel.
Személyisége kissé megváltozott.Zeneszeretetét elvesztette. Kissé türelmetlenebb lett. Idegen nyelv
szeretete,leánya-családja iránti vonzalma változatlan maradt.Megszületett második unokájuk Gergely. A beteg Jóska-papa jelentős terheket rótt Erzsébet asszonyra. Jóskát nyomorúsága mellett
kis unokái Gábor,Gergely aptró csintevései jól szórakoztatták.Lassan kialakult a napi programja.
Erzsébet Mama terhelése napról,napra fokozódott. Türelmesen, panasz szó nélkül mosollyal arcán
végezte Egészsége a növekvő terhek hatására megroppant. Epepanaszai és ugráló vérnyomása terhe alatt is változatlan maradt aktivitása.
A fiatalok Füredre költözése sem enyhitett terhein.A hét első felében készült a hét végi együttlétre szeretteivel.
Szerencséjükre a következő év nyarán vevőt találtak a fehérvári lakásra és Füreden is elfogadható
lakást vásárlásra.
Végre ismét megvalósult a mindennapi láthatás az unokákkal Már három fiúcska ülte körül az asztalt nagy-nagy örömére.
Erzsébet asszony napjai még bonyolultabbá váltak Jóskát egyedül hagyni mindig izgalommal járt.
A mindennapos segitség az unokáknál elmaradhatatlan maradt. Pár évig a nyári hónapok egy kis
könnyebbséget jelentett, mivel valamennyien egy fedél alatt tartózkodtak.Orvos vőjük naponta uta-
zott Füredre dolgozni.
Ahogy Jóska állapota fokozatosan rosszabbodott–Kórházba be,kórházból ki- teljesen felőrölték i –
degrendszerét. A se Vele se nélküle szomorú állapota alakult ki.
Egy félrenyelés okozta tüdőgyulladás végül a Veszprémi Kórházban elvitte szeretteitől a Mennybe.
Az egész családot nagyon megrenditette távozása .Erzsébet Mama teljesen összeomlott.
Megváltásként jött Gergő unokájának a Rádió Gyermekkórusába történő felvétele.
Mivel ez az unoka részéről állandó pesti tartózkodást igényelt ,bérlakást kellett számára keresni.
Nagy meglepetésre elvállalta felügyeletét.Családi segitséggel sikerült Óbudán ,-csendes helyen-
megfelekő összegért egy lakást bérelni.
A tanév kezdetére felköltöztek Budapestre.Aki korábban csak kézi vezérléssel tudott Budapesten
közlekedni rádiós nagymamává vált.
A napi segitség a tanulásban rendkivül sokat segitett.Érte ment a Rádióba, ha elhúzódott a próba vagy a szereplés későre nyúlt.
Ha a hétvégén Gergőnek nem volt elfoglaltsága,vagy hazautaztak Füredre, vagy a szülők látogat-
tak Pestre.
Kellemesen telt volna a Karácsony, az év vége,ha Erzsébet Mamának hasi panaszai nem jelentek volna meg ismét. A panaszok egyre súrűbbé váltak, s húsvéti szünetben a Veszprmi Kórházban kivizsgáltatták. A diagnózis lesújtó volt: béldaganat.
Sebész keresés. Kiss János Professzor az OTKI-ban elvállalta.
A műtét heroikus volt, de a körülményekhez képest sikeres.A Család látogatta a már lábadozó, s lassan sétáló beteget.
Egy hétköznapi napon vője fellátogatott Pestre, hogy megbeszélje a hazautazás időpontját.A Kór-
ház előcsarnokában a füredi Plébános Úrral találkozót beszéltek meg. Együtt mentek az Osztályra
ahol megdöbbenéssel észlelték az üres tisztára felhuzatolt ágyát.Szomorúan közölték: három órával
ezelőtt heveny vérháhyást követően elhúnyt. Mindennel megpróbálkoztak, eredménytelenül.
Még szerencse volt, bogy a Plébános Úr ott volt.
Rendkivül megrázta a családot, különösen Edith lányát és Gergely kis unokáját.
Férje mellé temették Füreden, a búcsúztató Szentmisét a Piros templomban tartották.
Egy család-hazaszerető keresztény Asszonyt vesztettünk el, akinek élete a vidéki értelmiség ha-
zát megtartó harcosa, képviselője volt.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


Rózsa Iván: Halotti tor

Rózsa Iván: Halotti tor „Kit feszítsünk ma keresztre? Hol egy újabb, szent ember?!” „Együk aztán magunk degeszre! A nép lázadni úgysem mer…” Budakalász, 2024. július

Teljes bejegyzés »
Versek
Ivántsy Gábor

egyéjszakás hirdetés…

(kroki) mindenkinek van családja, akinek nincs, van barátja.   se családja, se barátja? maradjon itt éjszakára…   akinek nincs ehhez kedve, tegyen úgy, mint mégis

Teljes bejegyzés »

Hogyan kell elköszönni

Hogyan kell elköszönni Egyed-Husti Boglárka verse   Anyu hogyan kell elköszönni? Csendben, édesem.   Anyu hogyaan kell elköszönni? Méltósággal, drágám.   Anyu hogyan kell elköszönni?

Teljes bejegyzés »