Egy magyar orvos kálváriája

Egy magyar orvos kálváriája.

Előszülött gyermekem nyugodtam szunyókált kis kocsijában az Amerikai úton Budapesten.
Már egyre többet hallottunk az Újvidék tér rendezéséről.Izgatottan vártuk e megvalósulását.
Hosszas bonyodalmak után végre beköltöztünk a zúglóban épült társasházi lakásunkba.
Lassan szoktuk meg a szülők ritkább jelenlétét, de kéthetente azért felutaztak unokájukhoz .
A munkahelyem igen közelre került nagy-nagy örömömre. Nem is sejtettük életünk közelgő vihar-
felhőinek közeledtét.
Kétszer költöztünk a lakásba, mivel a fűtés nem készült el időre és a beálló hideghullám Székesfe –
hérvárra „ száműzte” a kis csapatot.
A Karácsonyt is Fehérvárra terveztük.
Ünnepek után, a visszaköltözés előtt központi ügyeletet vállaltam. Megdöbbenéssel észleltem a vizeletem elszineződését
Hajnalra kiderült:hepatitis megbetegedésem.
Főnököm tiltakozása ellenére új lakásunkat fertőtlenitettem és bevonultam kórházunk Hepatitisz Osztályára.
Hosszú hetek távol a csládtól kétségek között.Pár hét múlva Fehérváron apósom rosszul lett. A he-
lyi Kórház Intenziv Osztályára került. Reményt vesztve hazapályáztam szűkebb hazámba körzeti orvosnak.
Legnagyobb örömöm a családi környezetbe kerülésem ,kisfiam közelsége.
Gábor csupa mosoly ,jókedv és éjszakai nyugalom.
A gyermekévek kedves eseményei csak életünket szinesitette.Megszületett középsó fiunk, aki sző-
keségével növelte a család hangulatát.
Az első elemiben kitűnt kiváló képességeivel és szeleburdiságával. Az Iskolába érte menve a legna-
gyobb hidegben télikabátjában a kezében futott felénk stb.
Jól viselte Füredre költözésünket.Csellózni tanult. Hiába volt jó füle és tanára: Miután megkérdezte
mennyi a gyakorlás ideje, abban a pillanatban, ahogy teljesitette a penzumot a vonót letette.
Saját kérésére középiskolába Pannonhalmára jelentkezett.
A szülői távollétet és a kollégiumi légkört eleinte nehezen szokta meg.Lehetőségünkhöz képest
gyakran látogattuk, mely nyugtatólag hatott rá. Megszerette tanárait és különösen osztályfőnökét.
Meglepetésként hatott ránk osztályfőnöke leváltása. Az Iskola magyarázata nem volt számunkra
elfogadható.
Megkeresve az Igazgatót sem kaptam kielégitő magyarázatot. Fő bűne: ha a tanulási órák során
az osztály közössége felügyelet nélkül továbbra is csendben maradt az osztályfőnök felügyelete után,
Micsoda módszerek vezérelhették az osztályfőnököt, hogy ez megtörténhessen.
Új beosztásában a hétvégeken trabant gépkocsival járta a filiálékat.mignem tragikus baleset nem
érte. Az osztály nagyobbik közössége mélyen meggyászolta
Kitünő érettségijét követően simán felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre.Sikeres
befejezése után a II Belyógyászati Klinikára került.
Itt aztán megpakolták munkával. Alig győzte.A diabetológia munkacsopoirtba került, ahol az Ad-
junktus Asszony felkarolta.
A klinikai hierarhia , valamint a kapcsolatrendszerre épülő karrier lehetősége nem volt tettszésére.
Édesapján keresztül megkereste a BIK Professzora és meghivta osztályára, mivel a biológia terápia
bevezetéséhez szüksége volt belgyógyász szakorvosra. Új lehetőségek, feladatok, s talán kisebb
terhelés megkönnyitette a meghivás elfogadását.
Klinikai Professzorától való kikérés után elfoglalta új állomáshelyét.
Sajnálatos módon Gömör Professzor hamarosan nyugdijba ment.
A riválisok hangja felerősödött, főleg mivel nem rendelkeztek Belgyógyész szakvizsgával. Hangjuk
elnyomta a szerény szorgos fiatalemberét
Megnősünt, lakás hiánya és kis fizetése miatt anyósához költöztek.
Az esküvőjét pap barátja cerebrálta. Hetekig jártak hozzá előkésitőre.
Felkerestem a papot, aki igyekezett megnyugtatni a fiatalok szándékáról és a mennyasszony zsidó-
származásának esetleges várható problémák előfordulásával kapcsolatban
Aszertartás szépen zajlott le.Talán az Ószövetségi Szentirási idézetek száma volt a szokotthoz ké-
pest több. A lagzi is kellemesen zajlott le.
A munkáját folytatta a BIK-ben.
Csak a belgyógyászati ügyeletek miatt mormicolt néha, de sikeresen teljesitette a Reuma szak-
vizsgához szükséges penzumot.
Szakvizsgája helyéül Debrecent jelölték meg az ottani Egyetem Professzoránál.
Rövid debreceni kiruccanása során összebarátkozott a vizsgáztató professzorával, aki szintén fiatal
nemzedékhez tartozott. Barátsága jeléül a Klinikája számára felkinált három éves Csikágói kutatói munkalehetőséget felajánlotta számára.
Pesti főnöke természetesen hallani sem akart róla.Heteken keresztül elutasitotta, arra hivatkozva,
hogy munkájára osztályán szükség van Édesapja közbenjárására végül is beleegyezését adta a ki-
utazásnak.
Csikágóban elfoglalta a kutatói állást. Vele utazott felesége is.
A főnöke magyar származásu volt ,igen nehéz ember.Gábor szó nélkül viselte a terheket.Szeren-
cséjére idős magyar házaspárral rövid időn belül baráti kapcsolatba került. A vitorlázás volt a bűvös
összetartó erő.
Az öreg Úrnak szép hajója volt, melyet már egyedül nem mert nagyobb utakra használni,felesége
pedig szerény segitségnek bizonyult.
Megszületett első kislányuk. Nagy örömükre a szülők mglátogathatták Őket.
Megszerették Amerikát, főleg Csikágót. Zöld kártyát azonban nem tudtak szerezni, pedig mindent megpeóbáltak. Igy a három év letelte után kénytelenek voltak hazatérni.
Időközben megszületett második leánygyermekük Sikerült Amerika nevezetes városait bejárni Kaliforniát keresztanyja társaságában Edit Mama segitségével.
Hazatértekor kellemetlen meglepetések érték.
Elfogadhatatlan fizetést ajánlottak fel számára, Helyére beültettek egy feltörekvő klinikust, aki min-
den eszközt kihasznált gyors érvényesülése érdekében.
Változtatásra szánta magát.Vállalkozóként folytatta tovább tevékenységét. Megtartotta a köldök zsinórt a tanszéki osztállyal:heti két nap ambulanciás tevékenység révén. Elvállalt egy körzet helyettesitését. A szabad fél napjaiban pedig két kerületben is vállalt reuma rendelést Ambulanci-
ákon. Közben felkészült a phd.-re, melyet sikeresen teljesitett.
Amerikai kunkája, megjelent cikkei révén tevékenysége és kutatási eredményei a nagyvilág szá-
mára is ismertté vált.ez utóbbiak alapján meghivást kapott Ausztráliába,Sydnibe az Orvosi Egye- temre két éves kutató munkára. Családja egy hónap elteltével követte.
A két év letelte után úgy határozott,egyenlőre nem tér vissza Magyarországba.
Nagy reményeket táplált állás dolgában.Felesége el tudott helyezkedni, Ő pedig szorgalmasan irta a
pályázatokat Nem kis meglepetésére sorra sikertelenek voltak. Ha néha meghallgatásra be is hivták
képességétől, tudásától, tanulmányitól függetlenül ausztrál állampolgár nyerte el az állást. Végül a
Kamara kötelezte egy év rezidensi munka végzésére, illetmény nélkül.Ráadásul 1500 km-re kellett
hetente-kéthetente utazni családjától távolra.
Zokszó nélkül teljesitette az előirt penzumot.A házi vizsgája jól sikerült.A vizsgáján 25 vizsgáztató
volt jelen.Kérdásek zömét olyan témakörból kapta, mely szakterületét nem is érintették.Bár minden-re válaszolt a Bizottság nem tartotta elfogadhatónak.A vzsga a hazai Nagydoktorinál sokkal nehe-
zebb volt. Folytatni kényszerült a pályázatok irását.
Egy gyógyszerkutatói álláspályázat kapcsán Angliába kényszerült utazni, ahol a központ volt.Mint
magyar állampolgár fejvadász cég segitségével két hónapos helyettesitési munkavégzésre nyilt le-
hetősége.
Mivel eredménytelen volt hazalátogatásának forszirozása szülei vállalkoztak egy londoni utazásra
hogy találkozhassanak.Két kellemes napot töltöttek együtt.Négy év után végre személyesen láthat-
ták elsőszülött fiukat.
Két hónapos önkéntes pénzszerző számüzetése után hazatért családjához. Napi 50 dollárt keresett helyettesités révén.Egy időre megélhetésüket ez az összeg biztositotta.
Otthonában ismét a lányok nevelése várt rá , no meg további pályázatok irása.
2015 végén megszerezte az Ausztrál állampolgárságot. Abban reménykedik némi előrelépésre tett
szert az álláspályázatok sikerének elérése útján. Hogy biztositsa családja életfeltételeit ismét ang-
liai helyettesités lehetőségére vár. Naponta Skyp-on beszélget Édesanyjával.Ez marad a Szülőknek
kárpótlásul.
Emberhez illő fizetés esetén valószinúen hazajönne.
2015 végén megszerezte állandó ausztrál tartózkodási engedélyét Ennek ellenére pályázatai sorra elbuktak.
Családja fenntartása végett ismét két hónapon angliai munkavállalásra kényszerül.Hiába próbáűljuk
hazacsábitani, egyenlőre hallani sem akar róla.
Itt ülünk a skayp mellett fájó szivvel és reménykedünk, imátkozunk.
Meglepetésre jött az értesités megkapja ausztrál állampolgárságát.Bár az elmult ősszel pár napra ki-
utaztunk Londonba találkozni Vele-a jó hirre egy hétre hazalátogatott pár hetes angliai munkaválla-
lását megszakitva.Nagy volt a családi öröm.
Visszatérve Ausztráliába rögtön megfelelő állást kapott.
Egyenlőre jól érzik magukat.
A bizonytalan európai helyzet miatt fájdalmaink tompultak A napi skyp hivás kölcsönösen változat-
lan.
Távozásában valamennyien ludasak vagyunk.
Isten kezében vagyunk.
.

Hutás Mihály
Author: Hutás Mihály

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100 éves születésnapjára írtam életrajzi kisregényt, de más prózai művekkel is kacérkodtam. Évekkel ezelőtt egy novellámmal pályázatot nyertem. Aktív orvosi munkám: jelenleg reumatológusként három munkahelyen, nagy családom adta feladatok ellátása, nomeg a klasszikus zene (sajnos már nem művelése) hanem hallgatása, a polyphonia tanulmányozása (pl.Bach fugák) időm nagy részét lekötötték. Talán egy kis lökést kapok szerény sikereimért.   Művészportré a szerzővel:

Megosztás
Megosztás

Egy válasz

  1. Panbonhalmi osztalygonokimet „Szemere” ugynok-foaapat es pribekje lehetetlenitette el es tette tonkre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük


Terítéken

Terítéken   Leveszik szemfedőmet, S tükörben látom színemet; Sok cukrász állítja, Imádják a krémemet. Este van az étteremben, Úgy látszik telt ház; Töltelékem senkinek se

Teljes bejegyzés »

Ingázók

Napjainkban az ingázás egy különleges létforma, amelyet csak az ismerhet igazán, aki már maga is volt ingázó. Sokféle ok miatt utazhatunk nap, mint nap egy

Teljes bejegyzés »
Versek
Ivántsy Gábor

a csókok íze…

    Áginak (a negyvennegyedikre…) a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, *   de a legkedvesebb nekem mégis a tied, mert az mézes

Teljes bejegyzés »
Versek
Ivántsy Gábor

ha az idő kerek lenne…

a mű műfaja:                                   kroki (rövid írás, amely egy időszerű kérdésről szól. Érdekesen, színesen megírt, gyakran                   

Teljes bejegyzés »